6.2

The Mummy's Hand (1940)

یک مومیایی باستانی برای از بین بردن مهاجمان یک مقبره شاهزاده مصری به زندگی باز می گردد و…