6.3

Jayne Mansfield's Car (2012)

مردی جوان پس از اینکه همسرش او را ترک کرده و به انگلیس می رود خانواده اش را در دهه ۱۹۴۰ بزرگ می کند.پس از مرگش او درخواست می کند که برای تدفین به آلاباما بازگردد.دو خانواده پس از سالها به هم می رسند و…