4.8

Going to Brazil (2016)

چهار دوست دوران بچگی، برای رهایی از شرایط موجود و پیدا کردن خود، راهی سفری به شهر ریودوژانیرو می‌شوند تا در مراسم عروسی شرکت کنند.