7.3

Creature Designers - The Frankenstein Complex (2015)

از کینگ کنگ تا آواتار، از جنگ ستارگان تا ارباب حلقه ها، موجوداتی که هرگز از اول تا امروز محبوب نبودند . با تمام این احوال ، هنر ایجاد هیولا برای صفحه نمایش ، بزرگ قدیمی تر از خود سینما است …