5.3

Axolotl Overkill (2017)

“میفتی” شانزده ساله در برلین با برادر و خواهر ناتنی ثروتمند اش، پدری خودخواه و دوست معتادش “اوفلیا” زندگی می کند. به تازگی مادر “میفتی” فوت شده است و در همین حال او با آشنا “آلیس” می شود، آدمی عجیب غریب و از او بزرگتر که یک قاتل می باشد…