6.6

The Revolt of Mamie Stover (1956)

در اوایل دهه ۴۰، یک بدکاره از شهر سانفرانسیسکو خارج می شود زمانیکه جنگ جهانی دوم شروع به تشدید کرده است. مامی به هاوایی میرود، امیدوار است که یک زندگی جدید را در آن جا شروع کند. گرچه …