5.4

Lifechanger (2018)

مردی با قابلیتی عجیب ماموریتی پر از کشت و کشتار را برای ایجاد شرایط مناسب برای زنی که دوستش دارد آغاز می‌کند.