6.5

Journey to the South Pacific (2013)

یک سفر زیر آبی به اندونزی برای تماشای کوسه ها و نهنگ ، تلاش هایی که در منطقه برای حفاظت از اقیانوس صورت می گیرد …