6.7

Insignificance (1985)

چهار تن از نمادهای فرهنگی دهه ۱۹۵۰ در یک هتل با هم ملاقات می کنند. دو تن از آنها متوجه می شوند بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردند نقاط مشترک دارند و…