7.3

Buck Privates (1941)

باد و لو که در ارتش اند به دلیل اینکه قصد فرار از ارتش را داشتند،زندانی می شوند، و چندی بعد خود را تحت آموزش یک مربی میبینند که …