4.9

You Get Me (2017)

یک مرد جوان به نام تایلر دوست دخترش آلیسون را دیوانه وار دوست دارد، اما یک دعوای بزرگ میان آنها باعث می شود تایلر جذب دختر دیگری به نا هالی شود. آنها یک شب فراموش نشدنی را کنار همدیگر سپری میکنند، اما…