7.2

Whispering Pages (1994)

داستان این فیلم درباره ی یک مرد جوان بی خانمان و گرسنه، فاصله گرفته از اجتماع و بیگانه با تمدن است که در کوچه خیابان های یک شهر ناشناس روسیه زندگی می کند…