6.1

Traded (2016)

فیلم در دهه ۱۸۸۰ میلادی جریان دارد و داستان در مورد پدری است که برای نجات دخترش از دست یک دشمن قدیمی، مزرعه خود را ترک میکند و …