7.5

The Texas Chain Saw Massacre (1974)

عده ای از جوانانان که مسير خود را در جريان سفري به تکزاس گم کرده اند، در يکي از جاده هاي فرعي،شخصی را با رفتاري ترسناک و عجیب را سوار اتومبيل شان مي کنند. پس از اتفاقاتي، چند تن از اعضاي گروه آرام آرام به دام يک خانواده ي آدم خوار تکزاسي که در منطقه اي دورافتاده در آن حوالي منزل دارند، مي افتند…