7.3

The Teacher (2016)

داستان این فیلم درباره ی معلمی به نام «ماریا درادشووا» می باشد که با ورودش به یک مدرسه در حومه ی « براتیلاوا»،زندگی برای دانش آموزان و والدینشان سخت تر می شود…