8.0

The South (1983)

این فیلم داستان غمگین دختر بچه ای کوچک که در شهری در شمال زندگی می کند را روایت می کند. او محسور رموز جنوب که به نظر می رسد در شخصیت پدرش نهفته است می شود و …