3.7

The Sound (2017)

داستان این فیلم درباره‌ ی نویسنده‌ی ماجراجویی است که پس از اینکه گزارش‌ هایی مبنی بر آن که در یک ایستگاه مترو متروکه اتفاق‌ های عجیب و وحشتناکی افتاده را دریافت می کند، به آنجا می رود تا تحقیقاتش را آغاز کند. اما…