4.7

The Marine (2006)

پس از این که یک تکاور نیروی دریایی ارتش آمریکا، علی رغم میل باطنی اش از خدمت در جنگ مرخص می شود با ربوده شدن زنش توسط یک گروه تبهکار دوباره به میدان بر می گردد…