7.9

Spider-Man: Homecoming (2017)

ماجرای این قسمت از سری فیلم های «مرد عنکبوتی» بعد از حوادث «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» به تصویر کشیده میشود؛ پیتر پارکر جوان (تام هالند) سعی می کند تا دوباره زندگی خودش را متعادل کند؛ هم به عنوان یک دانش آموز معمولی در دبیرستان و هم یک ابر قهرمان که تازه هویت جدیدش را کشف کرده است …