4.3

Species II (1998)

“مایکلتی ویلیامسون” و “جاستین لازارد” فضا نوردانی هستند که اولین سفر موفق انسان به مریخ را انجام داده اند. “لازارد” با یک موجود بیگانه آلوده می شود و به آرامی جهش ژنتیکی پیدا می کند. هنگامی که آنها به زمین باز می گردند همه چیز به هم می ریزد …