5.2

Sniper 2 (2002)

یک تک تیر انداز سابق نیروی دریایی به ماموریتی برای کشتن، ژنرالی صربستانی که مسئول جنایات بسیاری بین مسلمانان است اعزام می شود. همکار او در این ماموریت مجرمی است که به اعدام محکوم شده و شانس این را پیدا کرده که آزادی اش را بدست بیاورد …