4.1

Recep Ivedik 3 (2010)

در قسمت سوم،رجب پس از مرگ مادر بزرگش در انتهای فیلم قبلی، افسرده شده و دیگر زندگی خوبی ندارد. در همین اوضاع است که یکی از خویشاوندان دور رجب، که دختری دانشجو است وارد زندگی او می شود و…