4.7

Prey (2007)

یک خانواده ی آمریکایی که برای تعطیلات به آفریقا رفته بودند، گم شدند و تبدیل به شکاری برای شیرهای گرسنه می شوند و…