6.2

On-Bak 2 (2008)

در سال ۱۴۳۱، پادشاه «سیا دکو» و همسرش به دنبال توطئه و خیانت یکی از سرداران جنگی اش به قتل می رسد. اما یک سرباز وفادار پسر آن‌ها، «تین» را نجات می دهد و او را در جنگل رها می کند و…