6.2

Mirrors (2008)

مردی که در گذشته مامور پلیس بوده، به همراه خانواده اش طعمه نیرویی فوق العاده ترسناک و مرگبار می شود که از آینه ها برای ورود به خانه‌ی آن‌ها استفاده می کند…