6.8

Leap! (2016)

یک دختر بچه ی فقیر در آرزوی تبدیل شدن به یک رقاص حرفه ای است اما او هیچ گونه آموزش رسمی در این زمینه ندیده بود، برای همین تصمیم می گیرد تا روستای خود Brittany را ترک کرده و به شهر پاریس در فرانسه برود . جایی که او می تواند یک هویت تازه پیدا کرده و در کلاس های Paris Opera شرکت کند . او آموزش های لازم را کسب می کند و در میان دانش آموزان آنجا دوستان زیادی پیدا می کند …