7.3

Kung Fu Panda 3 (2016)

پاندایی کنگ فو و بسیار چاق کار در ادامه ماجراجویی هایش باید با دو چالش بزرگ، اما متفاوت مواجه شود: یکی رویارویی با پدر واقعی اش، و دیگری مقابله با یک رقیب شکست ناپذیر…