6.9

Jungle (2017)

چند دوست با استفاده از یک راهنما، راهی پیاده روی در جنگل “بولیوی” برای رسیدن به یک دهکده می شوند . آنان پس از کمی پیاده روی متوجه می شوند که این جنگل محل دشواری برای عبور است و…