5.6

Horror Rises from the Tomb (1973)

داستان این فیلم، در قرون وسطی و درباره مردی بسیار شرور و سنگ دل بنام «وارلاک» میباشد که بهمراه همسرش شکنجه و اعدام شدند ، صدها سال بعد سرش را در املاکش از زیر خاک در آوردن و اینگونه شد که شرایط بازگشتش به زندگی مهیا شد و …