6.1

Game of Death (1978)

در این فیلم «بروس لی» استادی قوی و مشهور هنرهای رزمی است که در فیلم‌های زیادی به ایفای نقش میپردازد. بعد از یک سوء قصد ناموفق به جان وی، همه فکر می کنند او به قتل رسیده است، در حالی که او مخفی شده و با هویتی جدید سعی دارد از کسانی که قصد جانش را داشتند انتقام بگیرد و…