4.5

Fun Mom Dinner (2017)

چهار مادر که فرزندانشان تنها نقطه مشترکشان هستند که باهم به پیش دبستانی می روند، آنها تصمیم میگیرند یک شب به صرف شام دور هم جمع شوند و خوش بگذرانند، شبی که قرار است بسیار هیجان انگیز باشد…