6.2

Final Destination 2 (2003)

یک تصادف وحشتناک قبل از وقوع در بزرگراه به “کیمبرلی” الهام می شود، و او بزرگراه را می بندد و جان چند نفر را از این حادثه نجات می دهد. اما مدتی بعد افراد نجات یافته به طور مرموزی یکی پس از دیگری می میرند، و حالا کیمبرلی باید قبل از اینکه نوبت خودش فرا برسد، جلوی این ماجرا را بگیرد …