5.6

Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

چهار شگفت انگیز با موجودی قدرتمند معروف به “موج سوار نقره ای” روبرو می شوند و متوجه میشوند که آن ها تنها موجودات با قدرت های خارق العاده در کهکشان نیستند …