6.5

Evil Dead (2013)

داستان این فیلم درباره پنج دوست است که به کلبه ای متروکه در وسط جنگلی میروند ، در آنجا کتاب مردگان را پیدا میکنند ، آنها ناخواسته تمامی شیاطین خبیث اطراف را احضار میکنند و حالا باید برای بقای خود بجنگند…