4.3

Escape Room (3017)

۴ دوست صمیمی پس از شرکت در یک برنامه اتاق فرار ، خود را در تله ای مرگبار در کنار یک قاتل تسخیر شده گرفتار میبینند و ….