6.4

Descendants (2015)

در یک سرزمین فانتزیِ نوین، پسر نوجوان شاه آدام و ملکه بِل فرصتی را برای فرزندان شخصیت های شرور کارتون های کلاسیک دیزنی فراهم می کند تا به خوشبختی و رستگاری برسند، اما…