6.5

Cold Moon (2016)

این فیلم،داستانی سرد و تاریک از انتقامی فرا طبیعی را روایت میکند…