7.3

Boyka: Undisputed (2016)

در چهارمین قسمت از سری فیلم های شکست ناپذیر، بویکا پس از اینکه شاهد یک مرگ تصادفی در رینگ مبارزه میشود، تمام اعتقاداتش و اعتبارش زیر سوال میرود و تصمیم میگیرد وارد لیگ های بزرگ این مسابقات شود…