199196

Boogie Nights (1997)

داستان فیلم درباره ماجراها و داستان های یک مرد جوان به نام «ادی آدامز» (مارک والبرگ) در حرفه ی هرزه نگاری در کالیفرنیا میباشد و …