7.3

Bon Cop Bad Cop 2 (2017)

شش سال از وقتی که «مارتین وارد» و «دیوید بوچارد» در یک نمایش هیجان انگیز در مرز کبک – انتاریو با هم بوده اند، گذشته است. این دو دوست صمیمی سال هاست همدیگر را ندیده اند و حتی نزدیک یک سال است که هیچ تماسی با هم نداشته اند. بعد از مدت ها آن ها دوباره با یکدیگر متحد می شوند تا شبکه ای از دزدی های خودروهای لوکس در ایتالیا را متوقف کنند…