6.8

Bloodsport (1988)

مرد جوانی به نام «فرانک دوکس» (ژان کلود ون دام) از اردوگاه آموزشی «آژانس اطلاعات دفاعی» فرار می کند و به هنگ کنگ می رود تا در یک مسابقه ی زیر زمینی ورزش های رزمی شرکت کند و آخرین آرزوی استادش را بر آورده کند…