6.2

Bitcoins Heist (2016)

مقامات پلیس اینترپل،جهت تعقیب و دستگیری تحت تعقیب‌ترین دزد دنیا، گروهی از هکرهای نخبه و ماهر را دور هم جمع می‌کنند تا یک تله برای او بسازند. اما…