7.0

Better Watch Out (2016)

داخل یک خیابان در حومه ی شهر, پرستار بچه ای باید از یک پسربچه ۱۲ ساله در مقابل مزاحمان دفاع کند، فقط برای اینکه کشف کند که این چیزی فراتر از یک تهاجم و دعوای خانگی است…