4.3

Besetment (2017)

“آماندا” دختری که به شغلی احتیاج دارد، بالاخره یک موقعیت شغلی در هتلی واقع در شهری کوچک نصیبش می شود، جایی که او مجبور می شود برای زنده ماندن با چنگ و دندان مبارزه کند…