7.5

Anatahan (1953)

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم،یک زن جوان در یک جزیره‌ی دور افتاده با ملوانان ژاپنی به دردسر می افتد…