6.3

Alien: Resurrection (1997)

«ژنرال پرز» (هدايا)، فرمانده فضاپيماي «اوريگا»، با کمک هفت افسر زبده و دانشمند و چهل و دو خدمه در پي استفاده از «بيگانه» هاست. «الن ريپلي» (سیگورنی ويور) ۲۰۰ سال پيش با فدا کردن جان خود جلوي تکثير «بيگانه» ها را گرفته است، اما حالا در اوريگا از طريق نمونه هاي خوني که از او باقي مانده، شبيه سازي مي شود تا به يک «ملکه ي بيگانه» دسترسي پيدا کنند…