5.7

Aftermath (2017)

داستان این فیلم درباره دو غریبه است که بعد از سقوط مرگبار یک هواپیما،زندگی شان به طور جدا ناپذیری به هم پیوند میخورد و…