6.4

A-Haunting We Will Go (1942)

استن لی و الیور هاردی با ۲ مرد فریبکار روبه رو می شوند . کلاهبرداران ، یک شعبده باز خوش صحبت ، دو تابوت تعویض شده ، با دردسرها و نتایج بسیار خنده دار…