7.8

A Dogs Life (1918)

یک مرد ولگرد (چارلی چاپلین) به همراه سگش سعی دارد که ا تمام سختی هایش هم که شده در شهر زندگی کند و …