5.7

47 Meters Down (2017)

دو خواهر در تعطیلاتی در مکزیک داخل قفس مشاهده کوسه از نزدیک در اعماق اقیانوس گیر افتاده اند,آن ها با کمبود اکسیژن مواجه اند ، آنها کمتر از یک ساعت فرصت دارند تا خود را از این مخمصه نجات دهند …